Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku przy ul. Guttmanna.

Burmistrz Toszka ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku przy ul. dr Ludwiga Guttmanna. Działka przeznaczona do sprzedaży stanowi nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną zgodnie z ewidencją gruntów i budynków numerem 362/9 o pow. 0,0732 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 60.385,00 zł netto. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 18 MU (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością prowadzenia działalności usługowej w budynku mieszkalnym lub lokalizacji usług nieuciążliwych). Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny wpłacić wadium w kwocie 6.038,50 zł zgodnie z treścią ogłoszenia w terminie do dnia 10.05.2019 r. 

PDFOgłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku przy ul. Guttmanna, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 362/9

Wersja XML