Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ankieta ewaluacyjna

Zapraszamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej LGD "Spichlerz Górnego Śląska".
Celem ankiety jest  zebranie danych na temat wiedzy o Lokalnej Grupie
Działania Spichlerza Górnego Śląska, a także oczekiwań mieszkańców Gminy Toszek, co do działań LGD.
Ankietę prosimy przesłać drogą e-mail na adres:

Termin od 14 stycznia do 29 stycznia 2013 r.

 

Wersja XML