Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie strajku w oświacie

W związku z zapowiadanym i zgodnym z prawem strajkiem nauczycieli i pracowników oświaty pragniemy poinformować o aktualnej sytuacji w naszej gminie. Wolą większości pracowników do strajku zamierzają przystąpić obydwie szkoły podstawowe w Toszku oraz szkoła w Paczynie. Wolą większości pracowników, do protestu nie przyłączą się szkoły w Kotulinie, Pniowie i przedszkole w Toszku. W tej sytuacji nie ma u nas ryzyka zakłócenia możliwości zdawania egzaminu gimnazjalnego przez uczniów klas III gimnazjum. Dzięki dobrej współpracy dyrektorów szkół, nasi gimnazjaliści napiszą egzamin w pierwszym terminie, czyli w dniach 10, 11, 12 kwietnia. W razie potrzeby w skład zespołów nadzorujących przebieg egzaminu zostaną włączeni nauczyciele z innych szkół na terenie naszej gminy. Indywidualną sprawą każdej szkoły, która będzie uczestniczyć w akcji protestacyjnej, pozostanie zapewnienie opieki uczniom w dniach strajku. W tej sprawie należy zasięgać informacji bezpośrednio u dyrektora szkoły.
Jednocześnie prosimy o uważne śledzenie doniesień medialnych. W dniu dzisiejszym (piątek, 5 kwietnia), nadal trwają rozmowy związkowców z rządem. Dynamika negocjacji wskazuje na wolę porozumienia się stron. Nie można więc wykluczyć, że w ciągu najbliższych godzin dojdzie do podpisania porozumienia i zapowiadany od 8 kwietnia strajk, zostanie odwołany

 

Wersja XML