Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Misterium w Kotulinie

Misterium Męki Pańskiej w Kotulinie ma swoją wieloletnią tradycję. Pierwsze odbyło się w 1998 roku. Jego inicjatorami byli ówcześni licealiści, a obecnie księża: ks. Joachim Leszczyna MSF i ks. Roman Swoboda SJ. Misterium odgrywano kilka lat, później nastąpiła przerwa. W 2017 roku przedstawiciele młodzieży postanowili wznowić tę piękną praktykę. Również i w tym roku odegrali ostatnie chwile Jezusa, by przybliżyć każdemu z uczestników ogromne cierpienie i ból poniesione dla odkupienia każdego z nas. Trzydziestu młodych ludzi, po ciężkich próbach, w Niedzielę Palmową o godzinie 15:00 wraz z liczną rzeszą wiernych wybrało się w Drogę Krzyżową wzdłuż ulicy Gliwickiej. Wszyscy, w czasie rozważań kolejnych stacji, mogli zatrzymać się na chwilę, aby odpowiedzieć sobie na nurtujące pytania związane z wiarą. Misterium zakończyła scena Ukrzyżowania Chrystusa. Wierni przez dłuższą chwilę w zadumie stali pod krzyżem, później część z nich rozeszła się do swoich domów, inni skorzystali z zaproszenia młodzieży, by wziąć udział w poczęstunku, przygotowanym z pomocą pań z parafialnego Caritas. Był to czas na podzielenie się refleksjami. Młodzi aktorzy usłyszeli wiele podziękowań od wzruszonych dorosłych uczestników. Szczególne podziękowania skierował do nich proboszcz ks. Lucjan Gembczyk.

Zdjęcia - z profilu „Kłoska w trasie”.

 

 

 

Wersja XML