Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rocznik Toszecki A.D. 2019

Ukazujący się od 2017 roku Rocznik Toszecki to książka składająca się z artykułów poświęconych dziejom ziemi toszeckiej. Autorzy opisują dzieje dawne i nowsze, publikują osobiste wspomnienia, zamieszczają okolicznościowe sprawozdania i jubileuszowe podsumowania. Duża różnorodność tematów sprawia, że książka ta może być interesująca dla różnych osób.
Oddziaływanie Rocznika Toszeckiego polega m.in. na edukacji. Jako gotowa książka, jest kapitalnym podręcznikiem samokształcenia z zakresu historii i społeczeństwa w wymiarze lokalnym i regionalnym. Rocznik inspiruje też prowadzenie badań. Wysiłki badawcze podejmowane w celu napisania tekstów do Rocznika, takie jak poszukiwania, kwerendy archiwalne, specjalistyczne lektury, wywiady, wyjazdy, znaleziska na strychach, w starych albumach mogą przynosić bardzo pożyteczne rezultaty. Rocznik Toszecki to także długofalowa dokumentacja dziedzictwa historyczno - kulturowego ziemi toszeckiej. Dotychczas ukazały się trzy numery tego wydawnictwa. Jeśli seria będzie kontynuowana, powstanie bardzo bogaty materiał dokumentujący dziedzictwo historyczno - kulturowe naszego miasta i naszej gminy.
Rocznik Toszecki A.D. 2019 zawiera 17 tekstów (spis treści - niżej), które napisało 22 autorów. Zajmują one ponad 240 stron i dają możliwość zapoznania się z szerokim zakresem tematów. Całość została profesjonalnie zredagowana oraz poddana naukowej recenzji, którą sporządził dr hab. Maciej Fic z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Rocznik Toszecki (wszystkie numery) jest do nabycia na Zamku w Toszku w cenie 16 PLN.


Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi dotyczące Rocznika i zamieszczonych w nim tekstów. Mile widziane są konstruktywne pomysły na przyszłość. Osoby zainteresowane współpracą w tworzeniu kolejnego numeru tego wydawnictwa zapraszamy do kontaktu bezpośredniego lub mailowego: wiceburmistrz@toszek.pl lub telefonicznego: 516 245 237.

PDFSpis treści 2019

 

 

Wersja XML