Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram zbiórki odpadów

PDFHarmonogram odbioru odpadów selektywnie zebranych III-XII 2019 r. - zabudowa jednorodzinna

PDFHarmonogram odbioru odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych III-XII 2019 r. - zabudowa wielorodzinna

PDFHarmonogram odbioru odpadów zmieszanych III-XII 2019 - zabudowa jednorodzinna

Wersja XML