Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs “Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2019

Uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 755/36/VI/2019 z dnia 17.04.2019r. zatwierdził regulamin konkursu “Piękna wieś województwa śląskiego”. 

Celem konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego.

Coroczny konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi.

Nagrody przyznane są w czterech kategoriach:

    Najpiękniejsza wieś
    Najpiękniejsza zagroda wiejska
    Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi
    Najlepsza strona internetowa sołectwa (od 2009 roku)
    Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe (od 2013 roku).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału przez gminę. Osoby zainteresowane do wzięcia udziału w konkursie,  informacji mogą uzyskać pod numerem tel. 32 237 80 28.

DOCRegulamin Konkursu Piękna wieś województwa śląskiego w roku 2019

Wersja XML