Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Adres do wglądu

Wersja XML