Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Metropolizacja regionu

Od samego początku kryteriami włączenia poszczególnych gmin do powstającej metropolii było sąsiedztwo obiektów o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego regionu. Wymieniano przede wszystkim lotnisko w Pyrzowicach, dworzec towarowy w Tarnowskich Górach, szeroki tor w Sławkowie. W metropolii miały znaleźć się nie tylko gminy, w których obiekty te się znajdują, ale także gminy z nimi sąsiadujące. Z metropolią kojarzyć należy też takie obiekty, podmioty czy wydarzenia jak szkoły wyższe, węzły autostradowe, międzynarodowe imprezy sportowe, parki technologiczne itp. Ostatecznie w skład Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii weszło 41 gmin.

Praktyka funkcjonowania metropolii w obecnym kształcie szybko odsłoniła słabe punkty istniejącej struktury. Jaskrawym przykładem była komunikacja publiczna, która zorganizowana jest na poziomie powiatów. Metropolia wprowadziła bardzo przyjazne i oczekiwane rozwiązanie: darmowe bilety dla uczniów z gmin na obszarze metropolii. Okazało się jednak, że dla uczniów którzy dojeżdżają do szkół (ponadpodstawowych) na terenie metropolii spoza jej obszaru, trzeba było wielu analiz i procedur prawnych, aby wszystkich uczniów traktować sprawiedliwie.

Tych trudności doświadczyli także mieszkańcy naszej gminy, próbując jakiś czas temu na kartach ŚKUP zakodować 100% zniżki uczniowskiej. W naszej gminie nie mieli z tym problemu mieszkańcy Pniowa i Paczyny - sołectw, których kod pocztowy (44-120) wiąże je z Pyskowicami (należą do metropolii). Niestety, zniżek nie mogli zakodować mieszkańcy Toszka i innych sołectw naszej gminy. Sytuacja ocierała się o absurd. Po czasie żmudnych starań, udało się ten problem złagodzić. Jasnym okazało się jednak, że tam, gdzie granice metropolii nie pokrywają się z granicami powiatów (tak jest np. w powiecie gliwickim), korekta granic metropolii powinna być oczywista. To w granicach powiatów zorganizowana jest nie tylko komunikacja publiczna, ale także ponadpodstawowa edukacja czy służba zdrowia. Stąd wniosek w sprawie przyłączenia do metropolii, który złożyły m.in. gminy Toszek, Wielowieś i kilka innych. Wszyscy wnioskodawcy należą do powiatów, w których część gmin została włączona do metropolii, a część pozostała poza jej obszarem.

Przewodniczący zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, pan Kazimierz Karolczak, poinformował w zeszłym tygodniu, że decyzje w sprawie wniosków gmin o zmianę granic metropolii, zostaną odłożone w czasie. Zarząd metropolii uznał, że rozszerzenie GZM o kolejne gminy możliwy będzie po zakończeniu integracji dotychczasowych gmin członkowskich. Ewentualne zmiany obszaru i granic związku metropolitalnego oraz interwały czasowe, w których mogłoby dojść do akcesji nowych gmin, muszą być związane z toczącymi się niezależnie procesami metropolizacji regionu - napisał Kazimierz Karolczak.

Brak opisu obrazka

Wersja XML