Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 2013-2020 przedłużenie terminu konsultacji

W związku z zakończeniem prac związanych z aktualizacją dokumentu strategicznego, Burmistrz Toszka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych StrategiI Rozwoju Gminy Toszek na lata 2013-2020.

W celu przybliżenia i zreferowania Państwu treści dokumentu wypracowanego przez Konwent Strategiczny (składający się z przedstawicieli różnych środowisk lokalnych), zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej naszej Gminy na temat zaproponowanych i wypracowanych przez Konwent propozycji i rozwiązań zawartych w dokumencie.

Pełna treść „Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 2013-2020”  (projekt uchwały)
 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 1 lutego 2013 r. do 11 marca 2013 r.
 

Opinie, uwagi można składać poprzez:

Formularze dostępne są również w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Toszku (pokój 26).

Anonimowe opinie nie będą rozpatrywane.
 

Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach tak istotnego dla rozwoju naszej Gminy dokumentu.

Wersja XML