Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„TAAK- Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet”

Brak opisu obrazka

Tytuł projektu: „TAAK- Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet”

Cel projektu: zdobycie kompetencji kluczowych tj. językowych, informatycznych wspierających rozwój osobisty kobiet zamieszkujących Gminę Toszek. W ramach projektu przeprowadzone zostaną kursy w zakresie: prawa jazdy obsługi komputera, języka niemieckiego.

Wartość wnioskowanego projektu: 49.407,52 zł

Kwota i źródło dofinansowania: 100 % kosztów kwalifikowanych projektu / Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Rezultat postępowania aplikacyjnego:  operację zrealizowano, otrzymano refundację

 

Wersja XML