Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt „TAAK – Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet” wybrany do dofinansowania!

Brak opisu obrazka

Składany w sierpniu 2012 r. projekt pn. „TAAK –Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet” ubiegający się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pozytywnie przeszedł ocenę formalno- merytoryczną i został wybrany do dofinansowania.

Na 424 złożonych wniosków tylko 80 znalazło się na liście operacji objętych dofinansowaniem, w tym toszecki projekt uplasował się w pierwszej trzydziestce listy rankingowej.

Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych.

Wersja XML