Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „I Toszecki Jarmark Jakubowy”

Poniżej uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pn.: „I Toszecki Jarmark Jakubowy”, złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej , ul. Gliwicka 13, 44-180 Toszek

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „I Toszecki Jarmark Jakubowy”

Wersja XML