Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń komputerowych - Internet i TY

Projekt jest odpowiedzią na realną potrzebę osób, które podczas szkoleń skorzystają z różnorodnych interaktywnych modułów szkoleniowych przełamujących barierę związanych z obsługą nowoczesnych narzędzi ICT. Uczestnicy  będą mogli zdobyć wiedzę następujących dziedzin tematycznych: Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Mój biznes w sieci, Rolnik w sieci. Termin rozpoczęcia szkoleń zaplanowany jest na wrzesień br.

Osoby zainteresowane, które będą chciały skorzystać z bezpłatnych szkoleń proszone
są o kontakt z Referatem Zamówień Publicznych Rozwoju i Promocji Gminy tel.: 32 237-80-35 (30). e-mail: zrp@toszek.pl. Liczba miejsc ograniczona! Rekrutacja już niebawem 

Projekt „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” jest realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Brak opisu obrazka

Wersja XML