• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 0050.181.2019 Burmistrza Toszka z dnia 14 sierpnia 2019

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

PDFProtokół z konsultacji społecznych

PDFZarządzenie nr 0050.181.2019 Burmistrza Toszka z dnia 14 sierpnia 2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwały w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania.

PDFProjekt

DOCXZał. 2 Formularz organizacje

DOCXZał. 3 Formularz mieszkańcy

Wersja XML

Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel. 32 237-80-00
fax 32 233-41-41
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 9238780
w tym miesiącu: 88163
dzisiaj: 7511