Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykopaliska w rejonie Ciochowic

O tym, że szukają we właściwym miejscu, upewnili się już kilka miesięcy wcześniej, prowadząc wstępne badania geologiczne. Istnienie osadnictwa w tym rejonie potwierdzają też pierwsze sukcesy wykopalisk: oprócz drobin średniowiecznych naczyń, znaleziono m.in. klamrę pasa, hak, kulę z muszkietu i parę innych przedmiotów.

Prowadzone obecnie wykopaliska stanowią kontynuację badań sondażowych z roku 1970. Obecne prace są jednak zdecydowanie szerzej zakrojone. Założono dwa wykopy - jeden na miejscu dawnego grodziska, a drugi w fosie. Nie tylko znalezione elementy metalowe i kamienne świadczą o istnieniu średniowiecznego grodziska na tym miejscu. Odsłonięto również ślady świadczące o spaleniu się drewnianej konstrukcji budowli dawnego grodziska. Potencjalnie ciekawym terenem poszukiwań może okazać się fosa, którą w dawnych wiekach często traktowano jako śmietnik - powiedział Radosław Zdaniewicz. Badaczy wspiera specjalista od poszukiwania w gruncie przedmiotów metalowych.

Wśród pracujących pojawiają się także okoliczni mieszkańcy, zainteresowani wynikami poszukiwań. Także młodsza młodzież z Ciochowic, korzystając z ostatnich dni wakacji, pomaga w przeszukiwaniu archeologicznego urobku. Jeden z fragmentów dawnego naczynia został znaleziony w przesypanym gruncie przez jednego z chłopców z Ciochowic.

Zainteresowania tematem nie kryje też sołtys Ciochowic pan Erhard Fitzon. Podczas ostatniego zebrania sołeckiego zapowiedział już mieszkańcom spotkanie z archeologami po zakończeniu prowadzonych prac. Ponieważ kierujący badaniami pan Radosław Zdaniewicz był już autorem tekstów opublikowanych w Roczniku Toszeckim z pewnością także w przyszłości będzie okazja, aby szerzej zaprezentować u nas wyniki wykopalisk prowadzonych obecnie w rejonie Ciochowic.

 

 

Wersja XML