Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Górnośląskiej w Toszku – droga powiatowa nr 2990S oraz ul. Ludowej w Toszku – droga powiatowa nr 2988S

PDFZarządzenie nr 0050.202.2019 Burmistrz Toszka z dnia 4 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Górnośląskiej w Toszku – droga powiatowa nr 2990S oraz ul. Ludowej w Toszku – droga powiatowa nr 2988S

PDFProjekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Górnośląskiej w Toszku – droga powiatowa nr 2990S oraz ul. Ludowej w Toszku – droga powiatowa nr 2988S

PDFFormularz zgłaszania uwag i opinii dla organizacji pozarządowych

PDFFormularz zgłaszania uwag i opinii dla mieszkańców

Wersja XML