Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc Bezdomnym w okresie zimowym na terenie Województwa Śląskiego

Pod podany numer może zadzwonić każdy, kto wie, że osoba bezdomna potrzebuje pomocy lub zna miejsce jej przebywania. Po dokonaniu zgłoszenia natychmiast zostaną poinformowane odpowiednie służby.
 
Wykaz jednostek świadczących pomoc osobom bezdomnym z terenu całego województwa znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod adresem: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/infolinia-dla-bezdomnych
 
Brak opisu obrazka
Wersja XML