Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Barbórka w ZUS" - Dzień otwarty dla Górników w Oddziale ZUS w Zabrzu i Inspektoracie w Tarnowskich Górach

Podczas tego dnia nasi eksperci będą udzielać porad w szczególności z zakresu uprawnień dla górników oraz będą zakładać profile na Platformie Usług Elektronicznych.

Będzie można uzyskać również informacje na temat zasad przyznawania świadczeń górniczych, czynników mających wpływ na ich wysokość oraz dokumentów które należy złożyć wraz z wnioskiem o świadczenie.

Pracownicy na wydzielonych stanowiskach będą udzielać porad we wskazanym zakresie wszystkim osobom zainteresowanym.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML