Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne strefy aktywności

Kolejne strefy aktywności

Po wykonanych w ubiegłym roku instalacjach w Pniowie, Ligocie Toszeckiej i Wilkowiczkach przyszła kolej na Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w Toszku (przy Orliku), Ciochowicach i Płużniczce. Prace zakończyły się pod koniec listopada. Łączna wartość zadań zrealizowanych w bieżącym roku to 150.000 zł, z czego 50% samorząd pozyskał ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki.

Planem budowy siłowni plenerowych w naszej gminie zostały objęte miejscowości, w których dotychczas nie było infrastruktury rekreacyjnej lub takie, w których liczba urządzeń nie jest wystarczająca w stosunku do potrzeb. W roku 2018 siłownie „pod chmurką” powstały w Pniowie, Ligocie Toszeckiej i Wilkowiczkach. Stanowiły rozbudowę dotychczasowych terenów rekreacyjnych lub stworzyły zupełnie nową jakość w sołectwach. Podobnie było w roku bieżącym. Także w przyszłym roku w budżecie gminy przewidziane zostały środki na budowę kolejnych stref aktywności w Paczynie, Boguszycach i Proboszczowicach. Wszystko wskazuje na to, że w następnych latach kolejne tego typu przedsięwzięcia będą mogły być realizowane.

Otwarte strefy aktywności powstają dzięki dofinansowaniu z rządowego programu, którego celem jest poprawa kondycji i zdrowia społeczeństwa. Chodzi o to, aby zachęcać do aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia. Ruch, ćwiczenia i relaks na świeżym powietrzu mają także sprzyjać integracji mieszkańców. Urządzenia, które budujemy w naszych miejscowościach, są wykorzystywane zgodnie z celami rządowego programu. Często korzystają z tych miejsc rodzice z dziećmi, czasem młodzież. Gospodarzami obiektów są poszczególne sołectwa lub bezpośrednio gmina (OSA w Toszku). Wszelkie propozycje dotyczące funkcjonowania otwartych stref aktywności prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem 32 237 80 31 lub mailowo .

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML