Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie dla organizacji pozarządowych w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz.: 16:00

Burmistrz Toszka serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Toszek na spotkanie organizowane w dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Toszku
(II piętro).

Spotkanie będzie dotyczyło ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie:

  1. ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

w okresie od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w tym w szczególności sposobu wypełniania ofert w związku z nowelizacją przepisów dotyczących zmian druków ofert, umów i sprawozdań.

Wersja XML