Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku.

Burmistrz Toszka ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1630/105. Przetargiem została objęta zabudowana nieruchomość o powierzchni 0,0102 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7.086,00 zł brutto. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 4 MU (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością prowadzenia działalności usługowej w budynku mieszkalnym lub lokalizacji usług nieuciążliwych). Ponadto działka znajduje się w strefie A2 ochrony konserwatorskiej. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny wpłacić wadium w kwocie 708,60 zł zgodnie z treścią ogłoszenia w terminie do dnia 10.03.2020 r.

PDFOgłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Toszku, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1630/105. (1,16MB)

Wersja XML