Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uproszczona oferta realizacji zad. pub. w zakresie kul., sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lok., a także turystyki i krajoznawstwa pn.: „Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej

PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także turystyki i krajoznawstwa pod nazwą “ pn.: „Rajd szlakiem zabytków Ziemi Toszeckiej”

Istnieje możliwość zgłaszania uwag dotyczących ogłoszonej oferty w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.

Wersja XML