Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Starosta Gliwicki informuje o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków. Prace te mają na celu aktualizację zapisów użytków gruntowych oraz klas bonitacyjnych gruntów. W naszej gminie prace prowadzone będą dla obrębu ewidencyjnego: Toszek.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gliwicach - tel. 32 332 66 02 lub 32 332 66 25.

Brak opisu obrazka

Wersja XML