Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ze względów bezpieczeństwa Wojewoda wydał polecenie o zamknięciu żłobka

Uprzejmie informuję, iż działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-10, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) Wojewoda Śląski wydał polecenie zamknięcia (zawieszenia działalności) wszystkich żłobków i klubów dziecięcych na terenie województwa śląskiego.

Termin zamknięcia placówek: od dnia 12 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. włącznie!

PDFPolecenie nr 41/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2020 r. dotyczące zamknięcia żłobków i klubów dziecięcych

Wersja XML