Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 6 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Składanie wniosków CEIDG online

Zapewniając bezpieczeństwo przedsiębiorcom oraz w związku z funkcjonowaniem Urzędu wyłączającym bezpośrednią obsługę interesantów przypominamy o konieczności składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (podpisanych profilem zaufanym lub przesyłanie wniosków roboczych za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail) lub przesyłania wniosków pocztą (podpis poświadczony przez notariusza).

Wniosek może być złożony w dowolnym terminie, także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.

Informujemy o konieczności potwierdzania tożsamości składającego wniosek i uprawnienia do podejmowania działalności gospodarczej przez cudzoziemca (art. 8 ustawy o CEIDG i PIP).

Wersja XML