Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komputery i oprogramowanie do pracy zdalnej uczniów

Koordynatorem projektu jest Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek. Pozyskane dofinansowanie w wysokości: 59.877,52 zł przeznaczone zostanie na refundację wydatków na zakup sprzętu i oprogramowania dla uczniów i nauczycieli. Będą to tablety (6), laptopy (14) oraz oprogramowanie (12) umożliwiające zdalną edukację we wszystkich szkołach podstawowych na terenie naszej gminy. Maksymalne dofinansowanie dla gminy przewidziane w programie wyniosło 60.000 zł. Zapotrzebowanie zostało uzgodnione z dyrektorami placówek, którzy najlepiej znają potrzeby swoich uczniów i nauczycieli. Nowy sprzęt, który trafi do szkół jeszcze w tym miesiącu, posłuży tym, którzy ze względu na ograniczenia sprzętowe nie mają możliwości prawidłowej realizacji zdalnego nauczania. Udostępnienie sprzętu dokona się w formie umowy użyczenia na czas realizacji zdalnego nauczania.

Wersja XML