Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Toszeckie przedszkola ponownie otwarte

W ostatnich dniach udało się dyrektorom dostosować placówki do zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu poprzez opracowanie odpowiednich procedur na podstawie zaleceń przekazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, zakupiono niezbędne środki higieniczne, ochronne oraz dezynfekujące. Ponadto Wojewoda Śląski przekazał dla nowo uruchamianych placówek płyny dezynfekujące z przeznaczeniem do dezynfekcji rąk i powierzchni. Oprócz przygotowywania się pracowników przedszkoli i szkół do bezpiecznego przyjęcia dzieci, o kilku zasadach powinni pamiętać także rodzice i opiekunowie:

 

 

Warto dodać, że  dyrektorzy szkół podstawowych również przygotowują się do przywrócenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. W zależności od sytuacji w danej szkole, dyrektorzy podejmą decyzję, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Prosimy o śledzenie informacji na stronach internetowych konkretnych szkół oraz o kontakt z dyrektorami w tym zakresie.

Wersja XML