Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieodpłatne poradnictwo dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Nastąpiły zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294) poszerzające krąg beneficjentów oraz ułatwiające świadczenie nieodpłatnej pomocy w stanie epidemii.

W efekcie nowelizacji w/w ustawy:

Dodatkowo mieszkańcy powiatu gliwickiego mają możliwość skorzystania z porady zdalnej dzwoniąc pod numer telefonu (32) 338 37 29 lub pisząc na e-mail: npp@starostwo.gliwice.pl, mogą umawiać się na wizyty z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

PDFPorady prawne, porady obywatelskie dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. (skan)

Wersja XML