Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inicjatywa Sołecka 2020

W ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu "Inicjatywa Sołecka" Gmina Toszek złożyła 3 wnioski o dofinansowanie:

- Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Paczynie na kwotę 21.000 zł

- Zamontowanie wiat przystankowych w Kotliszowicach na kwotę 10.000 zł

- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kotulinie na kwotę 6.000 zł.

Zarząd Województwa Śląskiego ocenił wszystkie nasze wnioski pozytywnie i postanowił zarekomendować przyznanie dofinansowania w pełnej kwocie. Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 22 czerwca 2020 roku w uchwale VI/21/20/2020 postanowiono przyznać Gminie Toszek dofinansowanie na wszystkie zgłoszone do konkursu zadania w łącznej kwocie 37.000 zł.

Łącznie w ramach konkursu przyznano dofinansowanie dla 118 zadań realizowanych w sołectwach naszego województwa na kwotę 2.997.380,31 zł.

Wersja XML