Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pobieranie materiału do badań w kierunku COVID-19

Osoby przebywające w kwarantannie domowej oraz te, które otrzymały dodatni wynik w kierunku Sars-CoV-2, zostają otoczone opieką Sanepidu na obszarze, który zamieszkują. Osoba z wynikiem dodatnim, po 14 dniach od jego otrzymania ma zlecone ponowne badanie przez Sanepid. Po uzyskaniu negatywnego (ujemnego) wyniku, wykonuje się drugie kontrolne badanie, po co najmniej 24 godzinach (przeważnie jest to czas do 72 godzin), wtedy też zostają zlecone badania kontrolne pozostałych członków rodziny (osób przebywających na kwarantannie). Jeśli wszystkie uzyskane wyniki są ujemne, to zostają oni zwolnieni z izolacji domowej. W przypadku, gdy któryś z uzyskanych wyników kontrolnych wyjdzie dodatni, to kolejne badanie kontrolne zostaje zlecone po 7 dniach i jeżeli jest ujemny, to jest analogiczne postępowanie jak przy pierwszym wyniku dodatnim, aż do uzyskania u wszystkich wyniku ujemnego (czyli dwa ujemne wyniki osoby dodatniej oraz pozostałych członków rodziny, osób przebywających na kwarantannie). Po uzyskaniu kolejnego wyniku dodatniego należy powtarzać badanie w odstępach 7 dniowych, aż do uzyskania dwóch wyników ujemnych. Osoby te mają zlecanie badania przez Sanepid, który wysyła pod wskazany adres wymazobus.

 

Niezależnie od tego, jeśli pacjent na uruchomioną aplikację „kwarantanna” to w 7-8 dobie dostaje smsa o możliwości skorzystania z bezpłatnego badania w 10 lub 11 dobie kwarantanny w Punkcie pobrań typu „drive-thru” w kierunku Sars-CoV-2. Należy się wtedy skontaktować z wybranym punktem pobrań i umówić na pobranie wymazu. Z badania w Punkcie Pobrań mogą skorzystać osoby posiadające aplikację kwarantanna, które otrzymały sms oraz pozostałe osoby objęte kwarantanną, które nie mają aplikacji, ale również są w 10-11 dobie. Z badania w Puncie pobrań NIE MOGĄ skorzystać osoby, które uzyskały wynik dodatni. Osoby te bezwzględnie nie mogą opuszczać domu.

Poza osobami objętymi kwarantanną do punktu pobrań drive-thru mogą zgłaszać się również osoby:

 

Ważna informacja:

Na 3 godziny przed planowanym badaniem, należy powstrzymać się od:

Wersja XML