Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Tytuł projektu: Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek

Cel projektu: zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla zweryfikowanej grupy 30 gospodarstw domowych z Gminy Toszek zagrożonych wykluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją materialną i/lub niepełnosprawnością

Wartość wnioskowanego projektu: 416 300,00 zł

Kwota i źródło dofinansowania: 100 % kosztów kwalifikowanych projektu / Program Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Rezultat postępowania aplikacyjnego: podpisano umowe o dofinansowanie, projekt w trakcie realizacji


Platforma e-learningowa stworzona w ramach projektu: 

Brak opisu obrazka


Materiały dotyczące projektu:

PDFUlotka promocyjna

PDFBaner promocyjny

PDFPlakat promocyjny

Material informacyjny dotyczący projektu

Materiał promocyjny

 


Rekrutacja do projektu:

PDFZarządzenie Nr 0050.52.2014 Burmistrza Toszka z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru oraz wprowadzenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn.: „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

PDFZarządzenie Nr 0050.100.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ogłoszenia naboru oraz wprowadzenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn.: „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

DOCFormularz zgłoszeniowy


Wyniki rekrutacji:

PDFLista beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do udziału w projekcie: "Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek"

PDFLista rezerwowa beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do udziału w projekcie: "Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek"

 

Wersja XML