Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Miejski w Toszku informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/494/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 maja 2014 r. do dnia 15 września br. można składać wnioski do Burmistrza Toszka o udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które będą realizowane w przyszłym roku (2021 r.).

Dotacja może finansować nakłady obejmujące:

 1. sporządzenie ekspertyz konserwatorskich,
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych,
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
 4. prowadzenie prac lub robót budowlanych mających na celu:
 1. w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

Finansowaniem mogą zostać objęte prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z powyższą uchwałą do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem: 32 237 80 27 (17) lub osobiście w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Toszku – pok. 8 (parter).

Wersja XML