Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 0050.177.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie:

PDFZarządzenie Nr 0050.177.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu usuwania azbestu z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Toszek w 2013 roku w ramach "Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012-2032"

 

Wersja XML