Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatne szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku w ramach realizacji postanowień Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje bezpłatne szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.

Szkolenie odbędzie się już w najbliższy piątek – 25 września 2020 r. (cały dzień)

GDZIE?

W punktach sprzedaży napojów alkoholowych usytuowanych na terenie Gminy Toszek. Firma zewnętrzna będzie jeździć po punktach.

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli lokali sprzedających napoje alkoholowe, sprzedawców w lokalach podających napoje alkoholowe. Osoby przeprowadzające szkolenie poruszą prawne aspekty prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, w tym
w szczególności:

Szkolenie będzie polegało na wspólnej dyskusji pracowników firmy szkoleniowej ze sprzedawcami. Uczestnicy szkolenia otrzymują pakiet materiałów związany z tematem spotkania.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA?

Nie chcąc odciągać sprzedawców od wykonywania swoich obowiązków – pracownicy firmy szkoleniowej w każdym punkcie spędzą kilkanaście minut. To dobrze zainwestowany czas.

ZA ILE?

Szkolenie jest BEZPŁATNE. Całość kosztów ponoszona jest przez organizatora. 

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z osobą odpowiedzialną
za zorganizowanie szkolenia ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku – Panem Ireneuszem Maleńskim  – telefon: 32 332-67-02 wew. 21 lub z pracownikiem Urzędu – Panią Sandrą Drewniok – telefon 32 237-80-17 lub 27.

Życzymy powodzenia!

Wersja XML