Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs fotograficzny pn.: "Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu"

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich OGŁASZA Konkurs fotograficzny pt. „Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu”. Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk” służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego. Zdjęcia nadesłane do konkursu będą oceniane w trzech kategoriach:

a) I kategoria – Tradycja,
b) II kategoria – Krajobraz,
c) III kategoria – „Dobre praktyki” w zakresie rozwoju śląskiej wsi.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie www.slaskie.ksow.pl.

Więcej informacji link poniżej: http://slaskie.ksow.pl/news/entry/4414-konkurs-fotograficzny-pt-wies-wojewodztwa.html

Wersja XML