Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Toszku

W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, w tym wzrost zachorowań na COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, a także mając na celu konieczność ograniczania kontaktów osobistych i rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 w dniach od 20 października do 31 października 2020 r. (z możliwością wydłużenia) następuje zmiana w sposobie funkcjonowania tut. Urzędu - Urząd Miejski w Toszku wykonuje zadania niezbędne do zapewnienia pomocy interesantom, do których w szczególności zalicza się:

Od 20 października br. klienci obsługiwani są wyłącznie na parterze budynku w wyznaczonych do tego stanowiskach. Poza wyznaczonymi stanowiskami obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po terenie obiektu (brak wstępu na I i II piętro Urzędu, w tym także do Sekretariatu). Na parterze budynku można zrealizować zadania związane z rejestracją stanu cywilnego, dokonać zmian w ewidencji ludności oraz wyrobić nowy dowód osobisty. Dodatkowo w Urzędzie Miejskim w Toszku można bezpośrednio (osobiście) potwierdzić profil zaufany oraz dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej (pokój nr 8 na parterze), oraz wszelkie sprawy związane z podatkami (Referat Podatków i Opłat Lokalnych funkcjonuje bez żadnych ograniczeń na parterze budynku).

Wszelkie dokumenty kierowane do Urzędu zaleca się składać elektronicznie lub za pomocą operatora pocztowego, a pisma nie wymagające potwierdzenia poprzez umieszczenie w urnie ustawionej przy wejściu do budynku Urzędu przy ul. B. Chrobrego 2 (bez możliwości otrzymania potwierdzenia złożenia).

W sprawach niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny pod numerami telefonu (32) 237-80-33 lub (32) 237-80-10 lub drogą mailową na adres umtoszek@toszek.pl – pracownik każdorazowo ustali, czy zachodzi konieczność osobistego zgłoszenia petenta oraz wskaże ewentualną datę i godzinę wizyty. 

Kasa będzie czynna – jednakże zaleca się dokonywanie wpłat w formie bezgotówkowej (przelewem) na konta:

Godziny funkcjonowania Urzędu pozostają bez zmian, jednakże w godzinach od 12:00 do 12:15 Urząd będzie zamknięty (przerwa techniczna), ponieważ w tym czasie prowadzona będzie dezynfekcja światłem UVC celem unieszkodliwienia wirusów, bakterii i drobnoustrojów.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek wraz z uzasadnieniem

PDFOgłoszenie

Wersja XML