Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe laptopy dla szkół

25 nowych laptopów trafiło w ostatnich dniach do szkół podstawowych na terenie Gminy Toszek. Zakup tych komputerów był możliwy dzięki pozyskaniu przez Urząd Miejski w Toszku dofinansowania ze środków rządowych w wysokości 55.000 zł w ramach programu "Zdalna Szkoła +". Przekazane komputery mają wspomóc ewentualne kształcenie zdalne prowadzone przez szkoły. Komputery te mogą zostać wypożyczone uczącym się w szkole dzieciom, szczególnie z rodzin wielodzietnych, jednak o tym decydować będą dyrektorzy poszczególnych placówek.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną zrezygnowano z oficjalnego przekazywania sprzętu.

Brak opisu obrazka

Wersja XML