Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ograniczenia w obsłudze klientów Urzędu Miejskiego w Toszku

W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii, biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu zachorowań na COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich,
od dnia 9 listopada br. następuje zmiana w sposobie funkcjonowania tut. Urzędu  polegająca na ograniczeniu do absolutnego minimum kontaktów osobistych!

 

Podstawową formą komunikacji z Urzędem jest kontakt telefoniczny, elektroniczny
poprzez ePUAP lub e-mail. Numery telefonów i adresy e-mail do poszczególnych komórek
organizacyjnych dostępne są pod adresem:  https://toszek.pl/143/zalatw-sprawe-w-urzedzie.html lub https://bip.toszek.pl/290/76/komorki-organizacyjne-urzedu.html oraz
na tablicy ogłoszeń na drzwiach i przed wejściem do budynku Urzędu.

 

W sprawach losowych oraz wymagających podjęcia niezwłocznych działań
administracyjnych, interesanci będą przyjmowani i obsługiwani tylko na parterze
budynku w wyznaczonych do tego stanowiskach, wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub elektronicznym umówieniu wizyty z pracownikiem na oznaczoną datę i godzinę. Poza wskazanymi stanowiskami obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po terenie obiektu.

 

Zasadniczo Urząd będzie zamknięty - do obiektu będą wpuszczane wyłącznie osoby załatwiające sprawy wymagające bezwzględnie osobistego stawiennictwa i wcześniej umówione.  Prosimy by przychodziła wyłącznie osoba załatwiająca sprawę bez osób towarzyszących.


Wszelkie dokumenty kierowane do Urzędu należy składać elektronicznie lub za pomocą operatora pocztowego, a pisma nie wymagające potwierdzenia poprzez umieszczenie
w urnie ustawionej przy wejściu do budynku Urzędu przy ul. B. Chrobrego 2
(bez możliwości otrzymania potwierdzenia złożenia).

 

W dniach 9-13 listopada br. kasa będzie czynna (do kasy także należy się jednak umówić telefonicznie lub mailowo!) – zaleca się także dokonywanie wpłat w formie bezgotówkowej (przelewem) na konta:

- opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 65 1050 1298 1000 0023 9900 8594

- podatki 30 1050 1298 1000 0023 5623 8820

- opłaty za dzierżawy, najem, użytkowanie wieczyste, zajęcie pasa drogowego, sprzedaż napojów alkoholowych i inne 33 1050 1298 1000 0023 6327 5534

PDFWykaz telefonów - Urząd Miejski w Toszku

PDFOgłoszenie

 

Wersja XML