Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wsparcie dla cudzoziemców przebywających w województwie śląskim

Informujemy, że swą działalność rozpoczął Ośrodek Wparcia Cudzoziemców w Katowicach, powstał dzięki finansowaniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Celem Ośrodka jest bezpłatne wsparcie cudzoziemców w adaptacji w Polsce. Ośrodek zapewnia darmowe doradztwo i pomoc specjalistów w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych, prawnych, a także praw pracowniczych. Migranci mieszkający w województwie śląskim mogą otrzymać w Ośrodku nieodpłatną pomoc od doradcy integracyjnego, prawnika, psychologa, tłumacza czy doradcy zawodowego. Cudzoziemcy będą mogli podnieść kompetencję z zakresu prawa pracy, podstaw przedsiębiorczości i różnic kulturowych podczas licznych kursów adaptacyjnych, szkoleń i warsztatów.

Więcej informacji o Ośrodku Wsparcia Cudzoziemców znajdą Państwo na stronie: www.owc.org.pl. W przypadku pytań proszę o kontakt z koordynatorem projektu  - nr telefonu : +48 32 630 45 99 lub e-mail: owc@klaster.org.pl.

Wersja XML