Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przed nami rewitalizacja terenów zielonych!

Wśród szczegółowych zadań przewidzianych do realizacji w ramach wspomnianego projektu są m.in. usunięcie starych nasadzeń, usunięcie przemieszanych gatunkowo żywopłotów, usunięcie elementów starej i zniszczonej infrastruktury, nowe nasadzenia (krzewów, drzew), wykonanie trawników, a także nawierzchni z kostki betonowej, montaż ławek, koszy na śmieci i oświetlenia, remont schodów i barierek, renowacja istniejących przepustów, wyznaczenie ścieżek i tras rowerowych wraz z utwardzeniem nawierzchni.

Projekt pozwoli przede wszystkim przywrócić właściwe standardy terenom zielonym w naszym mieście. Mimo że część z nich, jak skwery przy ul. Tarnogórskiej czy ul. Krasińskiego prezentują się zadowalająco, to jednak obszerne części podzamcza i parku przy cmentarzu wymagają rewitalizacji w szerokim zakresie. Także przy ul. Morcinka, znajdujący się między szkoła a osiedlem, zyska nowe funkcje rekreacyjne, a teren nową estetykę. Prace te będą możliwe dzięki pozyskanemu dofinansowaniu. Zawarta umowa przewiduje wykonanie i rozliczenie całości inwestycji do końca roku 2022.

Wersja XML