Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu 150ug/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu od godz. 9.00 do godz. 24.00 dnia 04.01.2021 r.
PDFśląskie ryzyko PA PM10 04.01.2021.pdf

Wersja XML