Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Badania ankietowe GUS

Główny Urząd Statystyczny informuje o realizowanych w okresie 2 do 29 stycznia 2021 badaniach ankietowych:

- ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

- uczestnictwo mieszkańców Polski/rezydentów w podróżach

Szczegóły badań ankietowych na plakatach

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML