Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Funkcjonowanie szkół w dniach 20.01.2021 – 29.01.2021

Ze względu na pojawiające się pytania niektórych rodziców odnośnie dowozu dzieci do szkół oraz organizacji ich pracy, prezentujemy garść aktualnych informacji w tej ważnej sprawie. Obowiązujące rozwiązania będą na bieżąco monitorowane.

W związku z powrotem dzieci klas I – III  szkół podstawowych do nauki stacjonarnej informujemy, że w toszeckich placówkach zostanie wydłużony czas pracy świetlic. Zostanie on dostosowany do aktualnego rozkładu jazdy autobusów w gminie. Najmłodsi będą mogli skorzystać z opieki świetlicowej już od godz. 6.30 do godz. 16.00. Dodatkowo nauczyciele dostosują sposób prowadzenia lekcji do potrzeb całej klasy, tak że w przypadku ewentualnych spóźnień na zajęcia dzieci jak najmniej odczuły skutki tego zdarzenia. Zmiana planu lekcji będzie możliwa od 1.02.2021 r. z uwagi na planowane zakończenie pracy zdalnej wśród uczniów klas IV – VIII. Wówczas plan lekcji zostanie dostosowany do rozkładu jazdy autobusów.

Warto podkreślić, że dyrektorzy szkół dokładają wszelkich starań, aby pogodzić pracę stacjonarną z pracą zdalną swoich wychowanków oraz monitorują pracę nauczycieli pracujących zdalne oraz stacjonarnie, modyfikując pracę szkoły związaną z ewentualnymi zwolnieniami lekarskimi pracowników i nauczycieli czy przebywaniem na kwarantannie w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju.

O wydłużonym czasie pracy świetlicy oraz o nowym panie lekcji dyrektorzy poinformują rodziców  za pośrednictwem dziennika elektronicznego i jednocześnie zwracają się z ogromną prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag dot. dojazdów dzieci do szkół, czy pracy szkoły bezpośrednio do nich.

Wersja XML