Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs plastyczno - historyczny z okazji 100-lecia Powstań Śląskich oraz plebiscytu na Górnym Śląsku.

Gmina Toszek wraz z historykiem Grzegorzem Kamińskim serdecznie zaprasza uczniów  klas IV-VIII szkół podstawowych z naszej gminy, z powiatu gliwickiego oraz z Gliwic do udziału w konkursie plastycznym z okazji 100-lecia Powstań Śląskich oraz plebiscytu na Górnym Śląsku. Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych historii związanej z Walką Polaków o Niepodległość, Powstaniami Śląskimi w latach 1919, 1920, 192, Plebiscytem na Górnym Śląsku w 1921 r. Kształtowanie wśród uczniów i młodzieży szacunku do wydarzeń z historii Polski, historii Górnego Śląska. Rozwijanie zainteresowań historią regionalną. Rozwijanie kreatywności wśród uczestników konkursu, kształcenie wrażliwości estetycznej i wyobraźni plastycznej. Prezentacja i upowszechnianie twórczości młodzieży szkolnej z Gliwic i powiatu gliwickiego

PDFRegulamin Powiatowego konkursu plastyczno historycznego Plakat 100 rocznica Plebiscytu na Górnym Śląsku organizator Gmina Toszek..pdf

Brak opisu obrazka

Wersja XML