Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa byłej strażnicy w Kotliszowicach na świetlicę wiejską

Tytuł projektu: Przebudowa byłej strażnicy w Kotliszowicach na świetlicę wiejską

Cel projektu: Przebudowa budynku: wzmocnienie fundamentów, wykonanie opaski budynku i izolacji, termomodernizacja, przebudowa pomieszczeń, wykonanie nowych przyłączy: wodociągowego, energetycznego i kanalizacyjnego, wykonanie instalacji fotowoltanicznej, wykonanie co.

Wartość projektu: 530.000 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 530.000 zł

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych

Etap realizacji: Projekt w trakcie oceny

Wersja XML