Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek

Brak opisu obrazka

Tytuł projektu: Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek

Cel projektu: Przebudowa pięciu skwerów na terenie Toszka: skwer ul. Tarnogórska, skwer ul. Krasińskiego, skwer ul. Gustawa Morcinka, obszar przy cmentarzu katolickim, obszar podzamcza

Wartość projektu: kosztorysowa 4.138.950 zł  (po przetargu 2.945.768 zł)

Kwota dofinansowania: 2.503.902 zł

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny "Infrastruktura i środowisko"

Etap realizacji: Projekt w trakcie realizacji


 

Wersja XML