Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont detalu elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Toszku

Tytuł projektu: Remont detalu elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Toszku

Cel projektu: Remont detalu elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Toszku

Wartość projektu: kosztorysowa 20.000 zł 

Wnioskowana kwota dofinansowania: 20.000 zł

Źródło dofinansowania: Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Etap realizacji: Projekt w trakcie realizacji

Wersja XML