Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ankieta dotycząca źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Toszek

Szanowni Mieszkańcy,

Wszyscy jesteśmy świadomi jaką uciążliwością jest dziś dla nas wszystkich niska emisja i związana  z nią zła jakość powietrza. Dlatego też, w regionie i gminach podejmowane są różne działania mające na celu walkę ze smogiem. Opracowanie właściwego planu działań jest niemożliwe bez udziału mieszkańców naszej gminy.  W związku z tym zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wypełnienie przygotowanej ankiety. Informacje uzyskane z ankiet pozwolą zdiagnozować obecną sytuację dotyczącą między innymi wykorzystania źródeł energii w gospodarstwach domowych oraz będą podstawą do zaplanowania potrzebnych działań, oszacowania niezbędnych środków i pomogą  w ewentualnym ubieganiu się  o wsparcie ze środków zewnętrznych. Pozyskana od Państwa wiedza sprawi, że nasz głos w sprawie potrzebnych, także ponadgminnych działań, będzie wiarygodny, bo poparty rzetelną wiedzą.  Wypełnione ankiety proszę wrzucać do urny ustawionej przy wejściu do budynku Urzędu przy  ul. B. Chrobrego 2 lub pozostawić w Biurze Obsługi Interesanta (parter) do dnia 15 marca 2021r. An

 

Dziękujemy za współpracę i wypełnienie ankiety.

DOCXAnkieta dotycząca źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Toszek.docx (31,46KB)

Wersja XML