Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 8 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynator zadań gminy ds. szczepień przeciw covid-19

W ramach współpracy administracji rządowej i samorządowej uruchomione zostały gminne punkty koordynacji działań związane z organizacją dowozu na szczepienia. W naszej gminie zadania te realizował będzie dyrektor OPS, pan Ireneusz Maleński. Do zadań koordynatora należą w szczególności:

 1. Organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień,
 2. Organizacja akcji informacyjnej dot. szczepień,
 3. Współpraca z punktami szczepień zlokalizowanymi na terenie gminy Toszek,
 4. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi w zakresie Narodowego Programu Szczepień.

Osoby starsze, które po zarejestrowaniu się na szczepienie i wyznaczeniu jego terminu, będą potrzebować pomocy w dotarciu do punktu szczepień, mogą skontaktować się z koordynatorem pod numerem 799 157 934 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00). W zależności od sytuacji, przewóz na szczepienie wykona pracownik OPS albo druhowie ochotnicy z OSP Toszek. Ponieważ w ramach szczepień przeciwko covid-19 nie obowiązuje rejonizacja, zgodnie z decyzją wojewody śląskiego, transport możemy zapewnić zarówno do punktów szczepień na terenie gminy, jak również do punktów oddalonych od granic naszej gminy o 20 km.

PDFZarządzenie nr 0050.21.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie powołania koordynatora zadań gminy dotyczących szczepień przeciwko COVID-19

Wersja XML